Phụ huynh – HELP JETPAY

Phụ huynh

I. Phụ huynh đã có tài khoản thanh toán

Phụ huynh đã có thẻ nội địa, thẻ quốc tế, tài khoản ngân hàng, tài khoản Mobile Banking, Momo, Zalopay, Viettel Money, SISAP, Zalo,… vui lòng xem các hướng dẫn thanh toán dưới đây:

II. Phụ huynh chưa có tài khoản và ứng dụng để thanh toán

Phụ huynh chưa có các ứng dụng và phương tiện thanh toán nêu trên, vui lòng xem hướng dẫn sau đây:

III. Câu hỏi thường gặp

  1. Tôi đã thanh toán nhưng vẫn chưa được gạch nợ?
  2. Tôi muốn tra cứu hóa đơn các khoản thu đã thanh toán thì phải làm sao?
  3. Tôi ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng không tìm thấy thông tin con để thanh toán.
  4. Tài khoản của một ngân hàng không đủ tiền, tôi có thể chia nhỏ ra để thanh toán nhiều lần bằng nhiều ngân hàng khác nhau được không?
  5. Cùng một mã QRCode nhưng tôi quét bằng ngân hàng này thì được, ngân hàng khác thì không được?
  6. Tôi ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng báo không có hóa đơn phải thanh toán?
  7. Tôi thanh toán 1 hóa đơn trên 2 lần thì phải làm sao?
  8. Tôi thanh toán sai số tiền thì phải làm sao?

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan