Đăng ký tài khoản như thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Đăng ký tài khoản như thế nào?

Đăng ký tài khoản như thế nào?

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://mc.jetpay.vn/ – Trang quản trị Merchant Admin.
Chọn “Đăng ký ngay”.

dang-ky-tai-khoan-merchant-1

Bước 2: Điền thông tin đăng ký tài khoản, chọn “Đăng ký

dang-ky-tai-khoan-merchant-2

Bước 3: Kiểm tra email. “Thiết lập tài khoản” và tiến hành “Đăng nhập

dang-ky-tai-khoan-merchant-3
dang-ky-tai-khoan-merchant-4

Bài viết này hữu ích chứ?