Thu hộ & Chi Hộ – HELP JETPAY

Thu hộ & Chi Hộ

Dịch vụ thu hộ doanh nghiệp là loại hình dịch vụ cho phép Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện các giao dịch thu các khoản tiền theo hợp đồng.

Dịch vụ Thu hộ doanh nghiệp của JETPAY cho phép doanh nghiệp đồng bộ với các phần mềm của MISA như AMIS Kế toán, MISA Meinvoice giúp doanh nghiệp và kế toán:

  • Gửi thông báo nhắc nợ đồng loạt tới khách hàng
  • Cung cấp đa dạng các hình thức thanh toán trực tuyến cho khách hàng
  • Quản lý tức thời trạng thái thanh toán của khách hàng
  • Tự động đồng bộ và sinh đề nghị lập chứng từ bán hàng ngay sau khi khách hàng thanh toán thành công.

Câu hỏi thường gặp

  1. Tại sao file nhập khẩu yêu cầu thanh toán của tôi không hợp lệ?
  2. Tại sao khách hàng của tôi không nhận được yêu cầu thanh toán
  3. Tại sao khách hàng của tôi đã thanh toán thành công nhưng hệ thống của JETPAY chưa ghi nhận?

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan