Hướng dẫn khách hàng thanh toán khoản thu theo thông báo yêu cầu thanh toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn khách hàng thanh toán khoản thu theo thông báo yêu cầu thanh toán

Hướng dẫn khách hàng thanh toán khoản thu theo thông báo yêu cầu thanh toán

Bước 1: Khách hàng nhận được thông báo thanh toán đợt thu thông qua email

Bước 2: Trong email thông báo thanh toán đợt thu, khách hàng sẽ được gửi các thông tin thanh toán. Khách hàng chọn Thanh toán ngay để thực hiện thanh toán khoản thu.

Bước 3: Lúc này, màn hình sẽ hiển thị các hình thức thanh toán mà khách hàng có thể sử dụng để thực hiện thanh toán đợt thu. Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu và tiến hành thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?