Tôi đã đăng ký tài khoản nhưng không đăng nhập được? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi đã đăng ký tài khoản nhưng không đăng nhập được?

Tôi đã đăng ký tài khoản nhưng không đăng nhập được?

  • Kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã đúng chưa? Trong trường hợp quên mật khẩu, anh/chị tham khảo cách lấy lại mật khẩu tại đây. Trong trường hợp quên tài khoản đăng nhập, anh chị liên hệ nhân viên Kinh doanh để được hỗ trợ lấy lại tài khoản.
  • Nguyên nhân lỗi hệ thống, anh/chị liên hệ Trung tâm hỗ trợ hoặc Nhân viên kinh doanh để được xử lý. Thông thường, các lỗi kỹ thuật sẽ được khắc phục ngay khi phát sinh lỗi, thời gian khắc phục tối đa là 2h.

Bài viết này hữu ích chứ?