Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên phần mềm SISAP – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên phần mềm SISAP

Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên phần mềm SISAP

1. Hướng dẫn thanh toán học phí

Bước 1: Khi nhà trường gửi thông báo đóng tiền học, phụ huynh nhấn xem thông báo. Hoặc đăng nhập vào ứng dụng SISAP, chọn Tiền học để theo dõi thông tin tiền học của con.

Bước 2: Ứng dụng hiển thị chi tiết các đợt thu của con, những đợt thu đã nộp có trạng thái Đã nộp. Với những đợt thu Chưa nộp, phụ huynh nhấn Nộp để thanh toán.
Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Nộp nhiều đợt.

Bước 3: Để có thể thanh toán tiền học trực tuyến, trước hết phụ huynh vui lòng nhấn Phương thức thanh toán.

Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu:

Bước 4: Sau khi hoàn tất thanh toán, phụ huynh quay lại ứng dụng SISAP, trạng thái đợt thu chuyển sang Đã nộp là anh chị đã thanh toán thành công.

2. Một số câu hỏi thường gặp

Khi chọn hình thức chuyển khoản, hệ thống không hiển thị được mã QR thì tôi phải làm như thế nào?

Tôi chọn hình thức thanh toán ZaloPay, hệ thống báo “tạm dừng dịch vụ” ZaloPay” thì tôi phải làm như thế nào?

Bài viết này hữu ích chứ?