Tôi chọn hình thức thanh toán ZaloPay, hệ thống báo “tạm dừng dịch vụ” ZaloPay” thì tôi phải làm như thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi chọn hình thức thanh toán ZaloPay, hệ thống báo “tạm dừng dịch vụ” ZaloPay” thì tôi phải làm như thế nào?