Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng Agribank – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng Agribank

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng Agribank

Để thực hiện thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng Agribank, phụ huynh thực hiện các bước như sau:

  1. Mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng Agribank
  2. Tại mục Thanh toán hóa đơn, chọn Nộp tiền học phí
  3. Chọn trường học = Thu học phí – Công ty CP JETPAY
  4. Nhập mã học sinh
  5. Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng

Bước 2.1. Chọn “Thanh toán hóa đơn

Bước 2.2. Chọn “Nộp tiền học phí

Bước 3. Chọn Trường học = “Thu học phí – Công ty CP JETPAY

Nhập “Mã khách hàng” là “Mã học sinh của con”

Bấm “Tiếp tục”

Bước 4. Kiểm tra số tiền thanh toán

Bấm “Tiếp tục”

Bước 5. Kiếm tra lại các thông tin rồi thực hiện thanh toán

Nhà trường tải về tờ rơi Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile banking của ngân hàng Agribank tại đây:

Bài viết này hữu ích chứ?