Hướng dẫn thanh toán học phí bằng tài khoản Ví điện tử Viettel Money, Momo, ZaloPay… – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng tài khoản Ví điện tử Viettel Money, Momo, ZaloPay…

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng tài khoản Ví điện tử Viettel Money, Momo, ZaloPay…

1. Thanh toán bằng tài khoản ví điện tử MoMo

Bước 1: Tại mục phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử MoMo, sau đó nhấn Thanh toán.

Bước 2: Thông tin chi tiết giao dịch (Mã thanh toán, nội dung, số tiền,…) tự đồng được điền. Phụ huynh kiểm tra thông tin rồi chọn Xác nhận.

2. Thanh toán bằng tài khoản Ví điện tử ZaloPay

Bước 1: Tại mục Phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử ZaloPay. Nhấn Thanh toán.

Bước 2: Ứng dụng tự động điều hướng sang ZaloPay, phụ huynh lựa chọn Đăng nhập với Zalo hoặc Đăng nhập với Số điện thoại.

Bước 3: Trường hợp đăng nhập với Số điện thoại: Anh chị nhập số điện thoại dùng để đăng ký ZaloPay, nhập mã xác thực OTP được gửi về điện thoại.

Bước 4: Nhập mật khẩu ZaloPay để hoàn thành đăng nhập ZaloPay.

Bước 5: Chọn Xác nhận giao dịch để thanh toán tiền học cho con, nhập mật khẩu ZaloPay bên trên để xác nhận thanh toán.

Bước 6: Màn hình hiển thị thông báo thanh toán tiền học thành công.

3. Thanh toán bằng tài khoản Ví điện tử Viettel Money

Bước 1: Tại mục phương thức thanh toán, chọn Viettel Money, sau đó nhấn Thanh toán.

Bước 2: Phụ huynh kiểm tra thông tin thanh toán và đăng nhập tài khoản ViettelPay hoàn thành thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?