Khi chọn hình thức chuyển khoản, hệ thống không hiển thị được mã QR thì tôi phải làm như thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khi chọn hình thức chuyển khoản, hệ thống không hiển thị được mã QR thì tôi phải làm như thế nào?

Khi chọn hình thức chuyển khoản, hệ thống không hiển thị được mã QR thì tôi phải làm như thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân 1: Hệ thống SISAP đang cập nhật

=> Cách xử lý: Thanh toán bằng hình thức khác hoặc đợi 1-2 tiếng rồi quay lại thanh toán

Nguyên nhân 2: Lỗi kết nối giữa hệ thống SISAP và JETPAY

=> Cách xử lý: Quay lại thanh toán từ đầu

Bài viết này hữu ích chứ?