Hướng dẫn thanh toán học phí bằng phương thức thẻ nội địa, thẻ quốc tế – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng phương thức thẻ nội địa, thẻ quốc tế

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng phương thức thẻ nội địa, thẻ quốc tế

1. Thẻ quốc tế

Bước 1: Tại mục chọn phương thức thanh toán bấm “Hình thức khác”, sau đó chọn Thẻ quốc tế.


Bước 2: Nhập thông tin trên thẻ vào ô tương ứng để hoàn thành xác nhận thông tin thẻ.

Ví dụ: Trong ảnh minh họa dưới đây, anh chị lấy thông tin từ thẻ và nhập vào ô tương ứng như sau:

Số thẻ: 8394 2567 3467 9930
Họ và tên trên thẻ: NGUYEN THANH HUYEN
Ngày hết hạn: 08/22
Mã CVC/CVV: 257
Sau đó chọn Thanh toán.

Bước 3: Mã xác thực OTP sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại. Anh chị vui lòng kiểm tra và nhập mã để hoàn tất thanh toán.

2. Thẻ nội địa

Bước 1: Tại mục chọn phương thức thanh toán bấm “Hình thức khác”, sau đó chọn Thẻ nội địa.

Bước 2: Nhập thông tin trên thẻ vào ô tương ứng để hoàn thành xác nhận thông tin thẻ.

Ví dụ: Trong ảnh minh họa dưới đây, anh chị lấy thông tin từ thẻ và nhập vào ô tương ứng như sau:

Số thẻ: 1234 5678 9012 3456
Họ và tên trên thẻ: NGUYEN THANH HUYEN
Ngày phát hành: 06/20
Sau đó chọn Thanh toán.

Bước 3: Mã xác thực OTP sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại. Anh chị vui lòng kiểm tra và nhập mã để hoàn tất thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?