Hướng dẫn thêm danh sách khách hàng vào đợt thu để thực hiện gửi yêu cầu thanh toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thêm danh sách khách hàng vào đợt thu để thực hiện gửi yêu cầu thanh toán

Hướng dẫn thêm danh sách khách hàng vào đợt thu để thực hiện gửi yêu cầu thanh toán

1. Thêm mới một khách hàng

Bước 1: Chọn đợt thu muốn thêm mới khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới Yêu cầu thanh toán

Bước 3: Chọn Thêm mới YCTT

Bước 4: Lúc này, màn hình hiện thị popup, anh/chị điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Anh/chị có thể lựa chọn khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Sau khi thêm mới thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin của khách hàng, anh/chị có thể lựa chọn khách hàng để thực hiện gửi yêu cầu thanh toán vào các đợt thu tiếp theo.

Đối với khách hàng cá nhân, mã số thuế là thông tin không bắt buộc. Đối với khách hàng là tổ chức, mã số thuế là thông tin bắt buộc.

Hạn thanh toán là thông tin không bắt buộc, tùy thuộc vào nhu cầu của anh/chị.

Chọn Lưu để lưu thông tin khách hàng hoặc chọn Lưu & Gửi để lưu và gửi yêu cầu thanh toán đợt thu cho khách hàng.

2. Thêm mới danh sách khách hàng đã có sẵn từ file exel

Bước 1: Trong phần quản lý khoản phải thu, Chọn Thêm mới Yêu cầu thanh toán

Bước 2: Chọn Nhập khẩu danh sách YCTT

Bước 3: Tải tệp mẫu và điền danh sách khách hàng theo tệp mẫu tải về

Bước 2: Chọn tệp để tải lên danh sách khách hàng.

Bước 3: Chọn Tiếp theo

Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị số lượng danh sách hợp lệ và danh sách không hợp lệ. Đối với các danh sách không hợp lệ, hệ thống sẽ bôi đỏ các mục cần chỉnh sửa.

Sau khi file danh sách tải lên đều hợp lệ, chọn Tiếp theo.

Bước 5: Hệ thống thông báo kế quả nhập khẩu đối với file danh sách tải lên. Chọn Hoàn thành để hoàn tất thêm mới danh sách khách hàng gửi yêu cầu thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?