Hướng dẫn sinh đề nghị lập chứng từ bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sinh đề nghị lập chứng từ bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Hướng dẫn sinh đề nghị lập chứng từ bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Bước 1: Hệ thống của JETPAY ghi nhận trạng thái Đã thanh toán của khách hàng đối với yêu cầu thanh toán đợt thu.

Bước 2: Sau khi hệ thống của JETPAY ghi nhận khách hàng thanh toán thành công, anh/chị Đăng nhập vào phần mềm AMIS Kế toán của MISA

Bước 3: Chọn mục Bán hàng trong thanh menu bên trái màn hình

Bước 4: Chọn Bán hàng

Bước 5: Tại phần Tiện ích, chọn Sinh chứng từ từ đề nghị lập CT kế toán

Bước 6: Click chọn Lập chứng từ kế toán tại cột Chức năng

Bài viết này hữu ích chứ?