Hướng dẫn kiểm tra tình trạng thanh toán của khách hàng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn kiểm tra tình trạng thanh toán của khách hàng

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng thanh toán của khách hàng

Sau khi gửi thông báo yêu cầu thanh toán cho khách hàng thông qua email, anh/chị có thể theo dõi được trạng thái thanh toán của khách hàng.

Tại giao diện quản lý đợt thu, anh/chị có thể theo dõi trạng thái thanh toán của từng khách hàng tại cột Trạng thái.

Anh/chị cũng có thể theo dõi thống kê số lượng khách hàng chưa thông báo, đã thông báo, đã thanh toán và đã quá hạn ngay trên giao diện chính của quản lý đợt thu.

Các khách hàng đã gửi thông báo nhưng chưa thanh toán, hệ thống sẽ để mặc định là Đã thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?