Hướng dẫn chuyển đợt thu – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn chuyển đợt thu

Hướng dẫn chuyển đợt thu

Trong trường hợp anh/chị muốn chuyển khách hàng nào đó sang đợt thu khác, anh/chị làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tích chọn những khách hàng muốn chuyển sang đợt thu khác

Bước 2: Chọn Chuyển đợt thu

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động hiển thị các đợt thu đã tạo. Anh/chị lựa chọn đợt thu muốn chuyển đến.

Bước 4: Chọn Chuyển để thực hiện chuyển danh sách khách hàng sang đợt thu khác.

Bài viết này hữu ích chứ?