Tại sao file nhập khẩu yêu cầu thanh toán của tôi không hợp lệ? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tại sao file nhập khẩu yêu cầu thanh toán của tôi không hợp lệ?

Tại sao file nhập khẩu yêu cầu thanh toán của tôi không hợp lệ?

  • Khi tải lên file nhập khẩu, hệ thống sẽ thông báo cho anh/chị các bản ghi hợp lệ và các bản ghi chưa hợp lệ. Lúc này, anh chị sẽ tiến hành kiểm tra lại các bản ghi chưa hợp lệ trước khi hoàn tất tải file lên hệ thống. Nếu muốn bỏ qua các bản ghi chưa hợp lệ, anh/chị có thể chọn Tiếp theo để tiến hành tải các bản ghi hợp lệ lên hệ thống.
Các bản ghi không hợp lệ
  • Các bản ghi chưa hợp lệ là do anh/chị chưa điền các thông tin theo đúng form mẫu mà JETPAY đã cung cấp. Anh/chị kiểm tra nguyên nhân không hợp lệ của các bản ghi bằng cách kéo thanh công cụ sang ngang, hệ thống sẽ tự động cập nhật nguyên nhân không hợp lệ của bản ghi tại cột Tình trạng.
Nguyên nhân bản ghi không hợp lệ

Bài viết này hữu ích chứ?