Hướng dẫn gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng

Hướng dẫn gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng

Bước 1: Tích chọn khách hàng muốn gửi yêu cầu thanh toán. Anh/chị có thể tích chọn vào ô đầu tiên trong danh sách để chọn toàn bộ khách hàng hoặc có thể lựa chọn từng khách hàng mà anh/chị mong muốn gửi thông báo yêu cầu thanh toán

Bước 2: Chọn Gửi YCTT để thực hiện gửi thông báo yêu cầu thanh toán cho các khách hàng đã tích chọn.

Bước 3: Hệ thống hiển thị trạng thái Đã thông báo. Như vậy, anh/chị đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán thành công cho khách hàng.

Bước 4: Ngoài ra, anh/chị cũng có thể gửi yêu cầu thanh toán cho các khách hàng đơn lẻ bằng cách chọn icon mũi tên như trong hình để gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?