Khai báo và xét duyệt hồ sơ – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khai báo và xét duyệt hồ sơ

Khai báo và xét duyệt hồ sơ

Sau khi đăng ký tài khoản Merchant admin thành công, anh/chị tiến hành khai báo hồ sơ. Khai báo hồ sơ là bước bắt buộc để chúng tôi kiểm duyệt tính xác thực về doanh nghiệp của anh/chị. Đồng thời, hồ sơ sẽ là cơ sở để chúng tôi thực hiện cung cấp các tính năng phù hợp với doanh nghiệp của anh/chị.

Để thực hiện cung cấp hồ sơ, anh/chị tiến hành đăng nhập tài khoản đã tạo trước đó (Xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây) và làm theo hướng dẫn sau:

(Hoặc tải tài liệu tại đây để xem hướng dẫn chi tiết)

1. Hướng dẫn khai báo hồ sơ

2. Quy trình xét duyệt hồ sơ

Sau khi hoàn tất khai báo, hồ sơ sẽ được chuyển về hệ thống JETPAY và sẽ được thẩm định. Quy trình thẩm định hồ sơ sẽ diễn ra từ 1-2 ngày sau khi anh/chị gửi hồ sơ.

Bài viết này hữu ích chứ?