Hướng dẫn tích hợp phần mềm AMIS Kế toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tích hợp phần mềm AMIS Kế toán

Hướng dẫn tích hợp phần mềm AMIS Kế toán

Việc đồng bộ dữ liệu dịch vụ thu hộ doanh nghiệp của JETPAY với phần mềm kế toán AMIS kế toán sẽ giúp doanh nghiệp có thể tự động sinh đề nghị lập chứng từ bán hàng, giúp giảm công sức, thời gian cho các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Để kết nối với phần mềm AMIS Kế toán, anh/chị làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý dành riêng cho đơn vị chấp nhận thanh toán của JETPAY tại địa chỉ https://mc.jetpay.vn và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Bước 2: Tại phần Thiết lập, chọn Kết nối dịch vụ

Bước 3: Chọn Kết nối với phần mềm AMIS Kế toán

Chọn Kết nối với phần mềm AMIS Kế toán
Màn hình hiển thị popup yêu cầu nhập Mã kết nối của công ty

Bước 4: Để lấy Mã kết nối của công ty, anh/chị truy cập vào phần mềm AMIS Kế toán và sao chép Mã kết nối công ty, dán mã kết nối công ty vào popup.

Chọn Kết nối để hoàn tất kết nối với phần mềm AMIS Kế toán.

Bài viết này hữu ích chứ?