Hướng dẫn kiểm tra lịch sử gửi thông báo yêu cầu thanh toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn kiểm tra lịch sử gửi thông báo yêu cầu thanh toán

Hướng dẫn kiểm tra lịch sử gửi thông báo yêu cầu thanh toán

Bước 1: Để xem lịch sử gửi thông báo yêu cầu thanh toán, anh/chị lựa chọn icon ba chấm tại danh sách khách hàng muốn kiểm tra.

Bước 2: Chọn Lịch sử yêu cầu thanh toán

Bước 3: Lúc này, bên phải của màn hình sẽ hiển thị lịch sử gửi thông báo yêu cầu thanh toán tới khách hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?