1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán các khoản thu bằng tài khoản ngân hàng Agribank

Hướng dẫn thanh toán các khoản thu bằng tài khoản ngân hàng Agribank

1. Điều kiện sử dụng:

Để thanh toán các khoản thu bằng tài khoản ngân hàng Agribank, tài khoản của phụ huynh phải được đăng ký Dịch vụ thương mại điện tử của Agribank

2. Hướng dẫn thanh toán các khoản thu bằng tài khoản ngân hàng Agribank:

Bước 1: Truy cập website https://bill.jetpay.vn, tại mục Học phí chọn Học phí JETPAY

Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin đợt thu phải nộp bằng Thông tin học sinh hoặc mã học sinh

Bước 3: Phụ huynh kiểm tra lại các thông tin bao gồm Mã học sinh, Họ và tên học sinh, Ngày sinh, Trường, Lớp.

Sau đó tiền hành chọn Đợt thu muốn thanh toán và hình thức thanh toán Tài khoản Agribank.

Thanh toán để bắt đầu thanh toán các khoản thu bằng Agribank

Chọn đợt thu cần thanh toán

Hình thức chuyển khoản chọn hình thức “Tài khoản Agribank”

Nhập thông tin tài khoản ngân hàng AgriBank rồi bấm “Đăng nhập”

Nhập OTP để xác nhận và hoàn tất thanh toán