Tôi thanh toán 1 hóa đơn học phí nhiều lần thì phải làm sao? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi thanh toán 1 hóa đơn học phí nhiều lần thì phải làm sao?

Tôi thanh toán 1 hóa đơn học phí nhiều lần thì phải làm sao?

  • Trong trường hợp phụ huynh thanh toán nhầm 1 hóa đơn học phí nhiều lần, trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo khoản thu học phí đã được thanh toán. Phụ huynh sẽ không thể thực hiện thanh toán học phí nhiều lần cho 1 hóa đơn thanh toán học phí.
  • Trong trường hợp phụ huynh thực hiện thanh toán 1 hóa đơn học phí nhiều lần và các lần thanh toán đều thành công, phụ huynh liên hệ Trung tâm hỗ trợ JETPAY hoặc liên hệ nhà trường để được giải quyết và hoàn tiền.

Bài viết này hữu ích chứ?