Hướng dẫn đăng ký thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đăng ký thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế

Hướng dẫn đăng ký thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế

Để đăng ký thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế, anh/chị đến quầy giao dịch của ngân hàng, giao dịch viên của ngân hàng sẽ hướng dẫn thủ tục và tiến hành cấp thẻ cho anh/chị.

Hồ sơ cần mang đến ngân hàng: CCCD/CMTND/Hộ chiếu

Thông thường, khi tiến hành đăng ký thẻ tại ngân hàng, giao dịch viên sẽ hướng dẫn anh/chị tạo tài khoản ngân hàng và sử dụng Mobile Banking. Nếu anh/chị đã có thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế mà chưa có tài khoản ngân hàng và chưa sử dụng được Mobile Banking, anh/chị đến quầy giao dịch của ngân hàng tương ứng và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên.

Bài viết này hữu ích chứ?