Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo

Ví điện tử Momo là một trong các hình thức thanh toán phổ biến được người tiêu dùng cá nhân sử dụng hiện nay với nhiều tiện ích như thanh toán hóa đơn nước, điện, tàu xe và thanh toán học phí. Có 3 cách để phụ huynh có thể thực hiện thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo: Thanh toán trên phần mềm SISAP, thanh toán học phí trên website jetpay.vn và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Ví điện tử Momo.

*Lưu ý: Giao dịch thực hiện thanh toán qua Ví điện tử Momo phải đạt giá trị tối thiểu là 10.000 vnđ.

1. Thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo trên phần mềm SISAP

Bước 1: Phụ huynh truy cập vào app SISAP Phụ huynh, tại phần “Tiền học” chọn khoản thu học phí cần thanh toán

Phụ huynh truy chọn mục học phí cần thanh toán

Bước 2: Tại phương thức thanh toán chọn “Ví điện tử Momo”

Lựa chọn phương thức thanh toán Ví điện tử Momo

Bước 3: Chọn “Thanh toán” để tiếp tục thanh toán học phí

Tiến hành thanh toán học phí

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin về học phí và chọn “Xác nhận” để thực hiện thanh toán

Xác nhận thanh toán

Bước 5: Nhập mật khẩu tài khoản Ví điện tử Momo và hoàn tất thanh toán học phí. Lúc này trên ứng dụng Ví điện tử Momo sẽ có thông báo thanh toán học phí thành công.

Thanh toán hoàn tất
Kiểm tra lịch sử giao dịch trên app SISAP Phụ huynh

2. Thanh toán học phí bằng Ví điện tử Momo trên website jetpay.vn

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website jetpay.vn và chọn “Dịch vụ” rồi chọn “Học phí

Chọn thanh toán hóa đơn

Bước 2: Chọn “Học phí JETPAY” để tiến hành thanh toán tiền học

Chọn thanh toán “Học phí”

Bước 3: Phụ huynh tra cứu học phí theo mã học sinh hoặc theo thông tin của học sinh

Tra cứu học phí

Bước 4: Phụ huynh chọn khoản học phí cần thanh toán

Chọn khoản thu

Bước 5: Tại phương thức thanh toán chọn “Ví điện tử Momo” và chọn “Thanh toán” để thực hiện thanh toán học phí

Chọn ví điện tử Momo
Chọn thanh toán

Bước 6: Lúc này sẽ có một mã QR code. Phụ huynh sử dụng điện thoại để quét mã QR và thực hiện thanh toán

Mã QR code
Sử dụng điện thoại truy cập vào app Ví điện tử Momo, chọn Mã QR và thực hiện quét mã QR ở trên. Sau đó chọn “Xác nhận” để tiến hành thanh toán học phí

Bước 7: Hoàn tất thanh toán học phí. Momo gửi thông báo thanh toán học phí thành công cho phụ huynh

Thanh toán học phí thành công

3. Thanh toán học phí trên ứng dụng Ví điện tử Momo

Bước 1: Phụ huynh truy cập vào ứng dụng Ví điện tử Momo, trong mục “Thanh toán hóa đơn” chọn “Thanh toán học phí”

Truy cập thanh toán học phí trong ứng dụng Momo

Bước 2: Chọn thanh toán “Học phí JETPAY” và tiến hành tra cứu thông tin học phí bằng mã học sinh hoặc theo thông tin của học sinh. Chọn “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán.

Tra cứu thông tin học phí

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin thanh toán học phí. Chọn “Thanh toán” và tiến hành “Xác nhận” để thực hiện thanh toán học phí

Xác nhận thông tin và tiến hành thanh toán

Bước 4: Nhập mật khẩu ví điện tử Momo để thực hiện thanh toán và hoàn tất thanh toán. Như vậy là phụ huynh đã thanh toán học phí thành công trên ứng dụng Momo.

Hoàn tất thanh toán học phí

Nhà trường tải về tờ rơi Hướng dẫn phụ huynh thanh toán bằng hình thức Ví điện tử Momo dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?