Nhận thông báo đóng học phí bằng giấy – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Nhận thông báo đóng học phí bằng giấy

Nhận thông báo đóng học phí bằng giấy

1. Hướng dẫn nhận thông báo

Phụ huynh không sử dụng điện thoại thông minh hoặc các hình thức thông báo qua Zalo và SISAP có thể nhận thông báo bằng giấy. Phụ huynh có thể nhận giấy thông báo đóng học phí bằng 2 cách:

  • Cách 1: Nhận chuyển phát từ bưu điện hoặc nhận giấy thông báo thông qua học sinh
  • Cách 2: Nhận giấy thông báo đóng học phí dưới dạng file hình ảnh hoặc file văn bản được giáo viên chủ nhiệm gửi qua tin nhắn Zalo hoặc thông qua các hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội

Phụ huynh cần lưu ý các thông tin về Mã học sinh, mã định danh được in trên giấy thông báo để thực hiện thanh toán học phí.

Ví dụ về giấy thông báo đóng học phí cho phụ huynh

2. Hướng dẫn thanh toán học phí với giấy thông báo

Phụ huynh có thể thực hiện thanh toán học phí bằng 2 cách:

Cách 1: Thanh toán học phí trực tuyến qua phần mềm SISAP hoặc website https://bill.jetpay.vn/ hoặc website https://sisap.vn/pay.

Cách 2: Thanh toán học phí trực tiếp tại các quầy giao dịch của ngân hàng và trung gian thanh toán. Xem hướng dẫn thanh toán học phí trực tiếp tại quầy giao dịch tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?