Hướng dẫn thanh toán học phí trên website JETPAY – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí trên website JETPAY

Hướng dẫn thanh toán học phí trên website JETPAY

Để thanh toán học phí trên website JETPAY, phụ huynh làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website https://jetpay.vn chọn “Thanh toán hóa đơn” hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://bill.jetpay.vn/

Bước 2: Chọn thanh toán “Học phí JETPAY

Bước 3: Phụ huynh có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để tra cứu thông tin học phí

  • Tra cứu thông tin học phí theo thông tin trường và họ tên học sinh
  • Tra cứu thông tin học phí theo mã học sinh do nhà trường cung cấp cho phụ huynh
Phụ huynh chọn 1 trong 2 cách để tra cứu thông tin học phí
Nếu tra cứu bằng mã học sinh, phụ huynh nhập mã học sinh đã được nhà trường cung cấp để tra cứu thông tin học phí
Nếu tra cứu bằng thông tin học sinh, phụ huynh điền các thông tin theo yêu cầu gồm họ tên học sinh, địa chỉ, trường học để tra cứu học phí (không cần nhập thông tin “lớp”)

Bước 4: Sau khi tra cứu thông tin học phí, màn hình sẽ hiện lên thông tin các khoản học phí còn nợ. Phụ huynh tích chọn các khoản học phí cần thanh toán. Sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu và tiến hành “Thanh toán” để tiếp tục

Phụ huynh tích chọn các khoản học phí cần thanh toán và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với nhu cầu
Chọn “Thanh toán” để tiếp tục thanh toán học phí

Xem hướng dẫn chi tiết cho từng phương thức thanh toán dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?