Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng thẻ nội địa – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng thẻ nội địa

Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng thẻ nội địa

1. Tổng quan

Phụ huynh có thể thanh toán học phí dễ dàng bằng hình thức Thẻ nội địa trên các kênh như website bill.jetpay.vn; ứng dụng SISAP Phụ huynh; website sisap.vn/pay.

Dưới đây là Hướng dẫn thanh toán học phí bằng hình thức Thẻ nội địa trên website bill.jetpay.vn. Phụ huynh có thể thanh toán học phí bằng thẻ nội địa tương tự trên các kênh còn lại.

2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng thẻ nội địa

Bước 1: Truy cập website https://bill.jetpay.vn, tại mục Học phí chọn Học phí JETPAY

Bước 1.1
Bước 1.2

Bước 2: Chọn Tra cứu theo mã học sinh/Số điện thoại phụ huynh. Sau đó nhập thông tin Mã học sinh/số điện thoại phụ huynh và tiến hành Tra cứu.

Bước 2.1
Bước 2.2

Bước 3: Phụ huynh kiểm tra lại các thông tin học phí bao gồm Mã học sinh, Họ và tên học sinh, Ngày sinh, Trường, Lớp.

Sau đó tiền hành chọn Đợt thu muốn thanh toán và hình thức thanh toán Thẻ nội địa.

Thanh toán để bắt đầu thanh toán học phí bằng Thẻ nội địa.

Bước 3.1: Chọn đợt thu muốn thanh toán
Bước 3.3: Chọn hình thức thanh toán Thẻ nội địa
Bước 3.2: Thay đổi hình thức thanh toán
Bước 3.4: Chọn Thanh toán để bắt đầu thanh toán học phí bằng thẻ nội địa

Bước 4: Điền thông tin thẻ nội địa bao gồm: Số thẻ, Họ và tên trên thẻ, Ngày phát hành thẻ. Sau đó chọn Thanh toán để tiếp tục.

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại và Tiếp tục để hoàn tất thanh toán học phí bằng thẻ nội địa. Như vậy phụ huynh đã thanh toán học phí thành công.

Bước 5.1: Nhập mã OTP
Bước 5.2: Thanh toán thành công

Nhà trường tải về tờ rơi Hướng dẫn phụ huynh thanh toán bằng hình thức thẻ nội địa dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?