Tôi muốn tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi muốn tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán

Tôi muốn tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán

Phụ huynh có thể tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán bằng 2 cách sau:

Cách 1: Tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán trên website https://sisap.vn/pay/

  • Phụ huynh truy cập vào địa chỉ website https://sisap.vn/pay/. Nhập mã học sinh vào thanh tra cứu.
  • Tại thông tin học phí, chọn “Xem nhật ký thanh toán“. Tại đây, phụ huynh có thể xem thông tin các khoản học phí đã thanh toán.

Cách 2: Tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán trên phần mềm SISAP

  • Phụ huynh truy cập vào phần mềm SISAP trên điện thoại, chọn “Tiền học
  • Tại mục “Tiền học“, phụ huynh có thể kiếm tra được tình trạng của các khoản thu học phí. Các khoản thu học phí đã thanh toán thành công sẽ hiện thông báo “Đã nộp“. Các khoản thu học phí chưa thanh toán, phụ huynh chọn “Nộp” để thực hiện thanh toán.

Cách 3: Tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán trên các phần mềm của Trung gian thanh toán.

Trong trường hợp phụ huynh thực hiện thanh toán học phí thông qua các trung gian thanh toán như Ví Momo, Ví Zalo, Viettel Money,…Để tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán, phụ huynh truy cập phần mềm ví điện tử và chọn “Lịch sử giao dịch”.

Cách 4: Tra cứu hóa đơn học phí đã thanh toán trên các phần mềm Mobile Banking của ngân hàng.

Trong trường hợp phụ huynh thực hiện thanh toán bằng Mobile Banking của ngân hàng, phụ huynh không thể tra cứu hóa đơn thanh toán mà chỉ có thể truy vấn lịch sử thanh toán của tài khoản.

Để truy vấn lịch sử thanh toán, phụ huynh truy cập vào Mobile Banking của ngân hàng tương ứng, chọn “Tài khoản”, sau đó nhấp vào số tài khoản để truy vấn các lịch sử giao dịch.

Bài viết này hữu ích chứ?