Tôi đã thanh toán học phí nhưng vẫn chưa được gạch nợ? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi đã thanh toán học phí nhưng vẫn chưa được gạch nợ?

Tôi đã thanh toán học phí nhưng vẫn chưa được gạch nợ?

Trong trường hợp phụ huynh đã thanh toán học phí thành công nhưng trên hệ thống của nhà trường vẫn chưa ghi nhận và gạch nợ, nguyên nhân có thể do:

  • Đường truyền: Việc thực hiện các giao dịch từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, hoặc từ trung gian thanh toán sang cổng thanh toán JETPAY thường mất nhiều thời gian hơn để ghi nhận các giao dịch thanh toán. Do vậy, khi phụ huynh thực hiện thanh toán học phí, có thể hệ thống sẽ chưa ghi nhận và gạch nợ ngay. Sau khoảng 12h-24h nếu chưa được gạch nợ, phụ huynh liên hệ JETPAY hoặc Ngân hàng và Trung gian thanh toán để được hỗ trợ.
  • Sai thông tin thanh toán học phí: Hãy chắc chắn rằng thông tin mã học sinh, mã định danh, thông tin trường học và số tiền học phí mà phụ huynh thực hiện giao dịch thanh toán đều trùng khớp với thông tin được nhà trường cung cấp. Trong trường hợp thông tin thực hiện thanh toán học phí bị sai, phụ huynh cần liên hệ Trung gian thanh toán thực hiện giao dịch và liên hệ nhà trường hoặc JETPAY để được hỗ trợ xử lý.
  • Lỗi cổng thanh toán JETPAY: Thông thường, các sự cố về kỹ thuật của chúng tôi sẽ được thông báo tới phụ huynh khi thực hiện thanh toán và sẽ được khắc phục ngay lập tức. Các giao dịch thanh toán học phí sẽ được cập nhật và gạch nợ ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc khắc phục sự cố.

Bài viết này hữu ích chứ?