Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng Mobile Banking – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng Mobile Banking

Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng Mobile Banking

1. Ngân hàng BIDV

Để thực hiện thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng BIDV và ngân hàng VietcomBank, phụ huynh thực hiện các bước như sau:

  1. Mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng VietcomBank
  2. Tại mục Thanh toán hóa đơn, chọn Thanh toán học phí
  3. Chọn nhà cung cấp Học phí JETPAY
  4. Nhập mã học sinh
  5. Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

2. Ngân hàng VietcomBank

Xem chi tiết tại đây

3. Ngân hàng VietinBank

Xem chi tiết tại đây

4. Ngân hàng AgriBank

Xem chi tiết tại đây

5. Ngân hàng Sacombank:

Bước 1: Mở ứng dụng Mobile banking của ngân hàng Sacombank và chọn mục Thanh toán hóa đơn
Bước 2: Chọn dịch vụ Học phí
Bước 3: Chọn nhà cung cấp Học phí JETPAY và mã học sinh cần thanh toán học phí
Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin học phí. Phụ huynh kiểm tra lại các thông tin và Xác nhận để tiến hành thanh toán.
Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại và Xác nhận để hoàn tất thanh toán. Như vậy phụ huynh đã thanh toán học phí thành công.

Nhà trường tải về tờ rơi Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên các ứng dụng Mobile banking dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?