Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VIB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VIB

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VIB

Để thực hiện thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VIB, phụ huynh thực hiện các bước như sau:

  1. Mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VIB
  2. Trong phần “Giao dịch” chọn mục Thanh toán, rồi chọn dịch vụ Học phí
  3. Chọn đơn vị thanh toán = Học phí JETPAY
  4. Nhập mã học sinh
  5. Kiểm tra thông tin và hoàn tất thanh toán.

Vào Mobile Banking của VIB, tại phần “Giao dịch“, chọn “Thanh toán

Chọn dịch vụ “học phí”

Chọn “Học phí JETPAY”

Nhập mã JETPAY là Mã học sinh do nhà trường cung cấp

Kiểm tra lại thông tin học sinh, số tiền học phí rồi bấm “Tiếp tục”

Thực hiện xác nhận lại thông tin số tiền thanh toán, bao gồm phí của nhà cung cấp, rồi bấm “Tiếp tục” và thực hiện xác thực theo yêu cầu của ngân hàng

Sau khi xác thực, ngân hàng thực hiện giao dịch và trả về kết quả thanh toán thành công

Bài viết này hữu ích chứ?