1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietinBank

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietinBank

Để thực hiện thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietinBank, phụ huynh thực hiện các bước như sau:

  1. Mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietinBank
  2. Tại mục Thanh toán hóa đơn, chọn Học phí
  3. Chọn cơ sở đào tạo = Học phí JETPAY
  4. Nhập mã học sinh theo cú pháp “01JP” + <<mã học sinh>>
  5. Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Mở app Mobile Banking của ngân hàng VietinBank

Chọn Thanh toán hóa đơn/Học phí

Chọn “Cơ sở đào tao” là “Học phí JETPAY

Nhập mã học sinh/Sinh viên

Kiểm tra thông tin “Tên trường”, “Tên học sinh/Sinh viên” và “Thông tin khoản nợ”

Thực hiện xác nhận giao dịch

Nhà trường tải về tờ rơi Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile banking của ngân hàng VietinBank tại đây: