1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietcomBank

Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietcomBank

Để thực hiện thanh toán học phí trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietcomBank, phụ huynh thực hiện các bước như sau:

  1. Mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng VietcomBank
  2. Tại mục Thanh toán hóa đơn, chọn Thanh toán học phí
  3. Chọn nhà cung cấp Học phí JETPAY
  4. Nhập mã học sinh
  5. Xác nhận và hoàn tất thanh toán.

Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của Ngân hàng Vietcombank

Chọn “Thanh toán học phí”

Chọn nhà cung cấp “Thanh toán học phí qua JETPAY”

Nhập mã khách hàng là “Mã học sinh”

Kiểm tra thông tin hóa đơn học phí phải nộp

Xác thực giao dịch