Nhà trường – HELP JETPAY

Nhà trường

I. Hướng dẫn sử dụng theo nghiệp vụ

II. Hướng dẫn sử dụng theo người dùng

III. Câu hỏi thường gặp

  1. Đăng ký tài khoản như thế nào?
  2. Tôi cần phải cung cấp những hồ sơ nào?
  3. Tôi phải làm gì khi phụ huynh thông báo đã nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ?
  4. Thời gian để tôi nhận tiền từ JETPAY là bao lâu?

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan