Hướng dẫn cung cấp hồ sơ đăng ký sử dụng giải pháp Thu hộ học phí – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn cung cấp hồ sơ đăng ký sử dụng giải pháp Thu hộ học phí

Hướng dẫn cung cấp hồ sơ đăng ký sử dụng giải pháp Thu hộ học phí

1. Hồ sơ cần cung cấp

a. Đối với các đơn vị trường học công lập, hồ sơ cần cung cấp bao gồm:

 • Ảnh chụp bản gốc Quyết định thành lập trường
 • Ảnh chụp bản gốc Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng
 • Ảnh chụp bản gốc Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn của hiệu trưởng.

b. Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các đơn vị trường học tư thục, hồ sơ cần cung cấp bao gồm:

 • Ảnh chụp bản gốc Giấy đăng ký kinh doanh
 • Ảnh chụp bản gốc Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời gian của Người đại diện pháp luật (Hiệu trưởng hoặc giám đốc)
 • Ảnh chụp địa điểm, cơ sở, vật chất bên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, các đơn vị trường học tư thục

Lưu ý: Nhà trường, các cơ sở giáo dục, đào tạo phải chịu trách nhiệm trước tính xác thực của các hồ sơ được cung cấp. Ảnh chụp hồ sơ gốc rõ nét, không photoshop, không chụp lại ảnh từ màn hình. Mọi thông tin trong hồ sơ sẽ được kiểm chứng rõ ràng trong quá trình phê duyệt.

2. Hướng dẫn trường học cung cấp hồ sơ

Để có thể sử dụng Giải pháp Thu hộ Học Phí JETPAY Tuition, nhà trường cần phải tạo tài khoản Merchant Admin trên trang Memas tại địa chỉ https://mc.jetpay.vn . Memas là trang quản lý của JETPAY dành riêng cho các đơn vị sử dụng giải pháp của JETPAY. Khi đăng nhập tài khoản vào Memas, nhà trường có thể thực hiện quản lý các giao dịch thanh toán học phí không tiền mặt và thực hiện đối soát giao dịch với JETPAY.

>>> Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Merchant Admin tại đây.

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, nhà trường tiến hành đăng nhập vào trang Memas bằng tài khoản Merchant admin đã đăng ký và tiến hành cung cấp hồ sơ. Việc cung cấp hồ sơ là bước bắt buộc để JETPAY xác thực thông tin của nhà trường.

a. Hướng dẫn trường công lập cung cấp hồ sơ:

Bước 1: Đăng nhập vào trang Memas tại địa chỉ https://mc.jetpay.vn bằng tài khoản đã đăng ký. Tại màn hình Tổng quan, chọn Khai báo hồ sơ.

Chọn Khai báo hồ sơ

Bước 2: Tại mục Thông tin đơn vị, anh/chị lựa chọn loại hình Trường học (Công lập) và điền các thông tin về Mã ngân sách, Tên trường học, địa chỉ trường học.

Cung cấp thông tin về trường học

Bước 3: Tại mục Quyết định thành lập trường, anh/chị tải lên ảnh chụp bản gốc Quyết định thành lập trường.

Tải lên ảnh chụp Quyết định thành lập trường

Bước 4: Tại mục Thông tin hiệu trưởng, anh/chị tải lên ảnh chụp mặt trước và mặt sau của Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của hiệu trưởng và điền các thông tin theo yêu cầu.

Tiếp theo, anh/chị tải lên ảnh chụp bản gốc Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Bước 5: Tại mục Thanh toán, đối soát, anh/chị nhập thông tin của Người thực hiện đối soát (Thông thường là kế toán, thủ quỹ của nhà trường) và thông tin Tài khoản nhận tiền thanh toán từ JETPAY.

Bước 6: Tại mục Yêu cầu dịch vụ, anh/chị tích chọn các hình thức thanh toán học phí mà nhà trường mong muốn cung cấp cho phụ huynh.

Bước 7: Sau khi hoàn tất các thông tin, anh/chị chọn Gửi để cung cấp hồ sơ cho JETPAY. Trong trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ, anh/chị có thể chọn Lưu và thực hiện cung cấp hồ sơ sau khi đã nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

b. Hướng dẫn trường tư thục và các cơ sở giáo dục, đào tạo tư nhân cung cấp hồ sơ

Bước 1: Đăng nhập vào trang Memas tại địa chỉ https://mc.jetpay.vn bằng tài khoản đã đăng ký. Tại màn hình Tổng quan, chọn Khai báo hồ sơ.

Chọn Khai báo hồ sơ

Bước 2: Tại mục Thông tin đơn vị, anh/chị lựa chọn loại hình Trường học (Tư thục) và điền các thông tin về Mã số thuế, Tên trường học, địa chỉ trường học.

Bước 3: Tại mục Đăng ký kinh doanh, anh/chị lựa chọn ngành nghề kinh doanh là Giáo dục và đào tạo.

Anh/chị tiến hành tải lên:

 • Ảnh chụp Giấy đăng ký kinh doanh bản gốc
 • Ảnh chụp Địa điểm kinh doanh (Cổng trường, biển hiệu cơ sở giáo dục, đào tạo thể hiện được vị trí của trường học)
 • Ảnh chụp Quầy thanh toán (Khu vực văn phòng hành chính)
 • Ảnh chụp Khu vực trưng bày hàng hóa và cung cấp dịch vụ (Lớp học, khu vực dạy học)
 • Ảnh chụp Kho hàng hóa hoặc/và khu vực cung cấp công cụ thực hiện dịch vụ (Lớp học, khu vực dạy học)
 • Ảnh chụp Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh (Lớp học, khu vực dạy học)

Tiếp đó, anh/chị điền thông tin về doanh thu trung bình năm.

Bước 4: Tại mục Người đại diện theo pháp luật, anh/chị tải lên ảnh chụp bản gốc CCCD/CMTND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc và điền các thông tin theo yêu cầu.

Bước 5: Tại mục Thông tin người ký hợp đồng

 • Nếu người thực hiện ký hợp đồng với JETPAY là người đại diện theo pháp luật thì anh/chị tích chọn Người ký hợp đồng là người đại diện theo pháp luật. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin người ký hợp đồng.
Tích chọn Người ký hợp đồng là người đại diện theo pháp luật nếu người ký hợp đồng là người đại diện theo pháp luật
 • Nếu Người ký hợp đồng với JETPAY khác người đại diện theo pháp luật, anh/chị tải lên ảnh chụp CCCD/CMTND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người ký hợp đồng và ảnh chụp Giấy ủy quyền.
Tải lên ảnh chụp CCCD/CMTND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền của người ký hợp đồng nếu người ký hợp đồng khác người đại diện theo pháp luật

Bước 6: Tại mục Đăng ký dịch vụ, nếu anh/chị có nhu cầu kết nối Thanh toán học phí/dịch vụ lên website của trường học, anh/chị tích chọn Đăng ký dịch vụ kết nối Cổng thanh toán với website.

Bước 7: Tại mục Thanh toán, đối soát, anh/chị nhập thông tin của Người thực hiện đối soát (Thông thường là kế toán, thủ quỹ) và thông tin Tài khoản nhận tiền thanh toán từ JETPAY.

Bước 8: Tại mục Yêu cầu dịch vụ, anh/chị tích chọn các hình thức thanh toán học phí mà nhà trường mong muốn cung cấp cho phụ huynh/học viên.

Bước 9: Sau khi hoàn tất các thông tin, anh/chị chọn Gửi để cung cấp hồ sơ cho JETPAY. Trong trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ, anh/chị có thể chọn Lưu và thực hiện cung cấp hồ sơ sau khi đã nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

3. Quy trình xét duyệt hồ sơ

Sau khi chọn Gửi hồ sơ, hệ thống của JETPAY sẽ ghi nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phận thẩm định. Quy trình thẩm định hồ sơ sẽ diễn ra từ 1-2 ngày sau khi nhà trường hoàn tất gửi hồ sơ cho JETPAY.

Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được hệ thống của JETPAY gửi thông báo đến email của nhà trường (Email nhận thông báo là email mà nhà trường sử dụng để đăng ký tài khoản Merchant admin) hoặc Nhân viên kinh doanh thông báo tới nhà trường và bắt đầu ký hợp đồng sử dụng giải pháp Thu hộ học phí. Lúc này, nhà trường có thể sử dụng các tính năng quản lý trong trang quản lý Merchant admin.

>>> Xem hướng dẫn sử dụng tài khoản Merchant admin tại đây

Ngoài ra, mọi thắc mắc về hồ sơ cho trường học, anh/chị liên hệ nhân viên Kinh doanh làm việc trực tiếp với anh/chị hoặc Trung tâm hỗ trợ để được hướng dẫn.

4. Hướng dẫn thay đổi thông tin hồ sơ

Để thay đổi các thông tin liên quan đến hồ sơ đã cung cấp, anh/chị liên hệ nhân viên Kinh doanh đang làm việc trực tiếp với anh/chị hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ để được hướng dẫn.

Câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao tôi không nhập được các thông tin trong phần hồ sơ?
 2. Tôi không thể xem lại hồ sơ mà mình đã cung cấp?
 3. Người đại diện theo pháp luật và người ký hợp đồng khác nhau được không?
 4. Người thực hiện đối soát là gì?
 5. Tại sao hồ sơ của tôi không được xét duyệt?
 6. Tôi cần hỗ trợ về hồ sơ thì liên hệ tới đâu?
 7. Khi nào thì tôi nhận được kết quả xét duyệt hồ sơ?
 8. Trường học thay đổi hiệu trưởng/Giám đốc thì cần thay đổi hồ sơ như thế nào?

Bài viết này hữu ích chứ?