Tại sao tôi không nhập được các thông tin trong phần hồ sơ? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tại sao tôi không nhập được các thông tin trong phần hồ sơ?

Tại sao tôi không nhập được các thông tin trong phần hồ sơ?

  • Kiểm tra thông báo phần tổng quan của trang quản lý dành cho Merchant Admin. Nếu có thông báo hồ sơ của anh/chị chưa được xét duyệt, anh/chị sẽ không thể nhập được các thông tin trong phần hồ sơ. Để cập nhật hồ sơ, anh chị liên hệ Nhân viên kinh doanh làm việc trực tiếp với anh/chị hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ để được xử lý.
  • Trong trường hợp anh/chị chưa khai báo hồ sơ mà vẫn không thể nhập được các thông tin hồ sơ trong phần khai báo, đây có thể là do lỗi kỹ thuật. Anh/chị liên hệ Trung tâm hỗ trợ hoặc Nhân viên kinh doanh làm việc trực tiếp với anh/chị để được kiểm tra về lỗi kỹ thuật và được hỗ trợ xử lý. Thông thường, các sự cố kỹ thuật sẽ được chúng tôi khắc phục ngay lập tức.

Bài viết này hữu ích chứ?