Tại sao hồ sơ của tôi không được xét duyệt? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tại sao hồ sơ của tôi không được xét duyệt?

Tại sao hồ sơ của tôi không được xét duyệt?

Hồ sơ của anh/chị chưa được xét duyệt có thể do các nguyên nhân sau:

  • Anh/chị chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ mà chúng tôi yêu cầu
  • Hồ sơ của anh chị chưa đồng bộ về thông tin
  • Hồ sơ của anh/chị đã hết thời hạn pháp lý

Xem hướng dẫn cung cấp hồ sơ cho Trường học tại đây.

Xem hướng dẫn cung cấp hồ sơ cho các đơn vị khác tại đây.

Anh/chị cần liên hệ Trung tâm hỗ trợ hoặc Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc cung cấp lại hồ sơ.

Bài viết này hữu ích chứ?