Làm sao để biết phụ huynh đã thanh toán học phí thành công? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Làm sao để biết phụ huynh đã thanh toán học phí thành công?

Làm sao để biết phụ huynh đã thanh toán học phí thành công?

Sau khi phụ huynh thanh toán thành công, hệ thống EMIS Khoản thu của nhà trường sẽ tự động gạch nợ.

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng thanh toán của phụ huynh:

  • B1: Vào mục Quản lý thu
  • B2: Chọn tab Thu tiền
  • B3: Lọc thông tin muốn kiếm tra hoặc theo tình trạng thu học phí. Lúc này, tại cột Trạng thái thu, các giao dịch thanh toán học phí thành công của phụ huynh sẽ được hệ thống tự động gạch nợ và hiển thị trạng thái Đã thu đủ.

Bài viết này hữu ích chứ?