Hướng dẫn nhà trường nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ Thanh toán học phí MISA-JETPAY – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nhà trường nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ Thanh toán học phí MISA-JETPAY

Hướng dẫn nhà trường nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ Thanh toán học phí MISA-JETPAY

Bước 1: Hiệu trưởng/kế toán gửi hồ sơ đăng ký

Bước 2: JETPAY phê duyệt hồ sơ và gửi hợp đồng

  • Sau khi chọn Gửi hồ sơ, hệ thống của JETPAY sẽ ghi nhận và chuyển hồ sơ đến bộ phận thẩm định. Quy trình thẩm định hồ sơ sẽ diễn ra từ 1-2 ngày sau khi nhà trường hoàn tất gửi hồ sơ cho JETPAY.
  • Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được nhân viên kinh doanh thông báo tới nhà trường.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, cần chỉnh sửa, JETPAY sẽ gửi mail cho nhà trường, nhà trường thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Nhà trường ký hợp đồng

Sau khi hồ sơ được phê duyệt thành công, JETPAY và nhà trường tiến hành ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Bước 4: JETPAY cấp tài khoản, nhà trường sẵn sàng sử dụng

  • JETPAY cấp tài khoản Merchant admin cho nhà trường sau khi ký hợp đồng.
  • Merchant admin là công cụ mà JETPAY cung cấp cho nhà trường để thực hiện quản lý các giao dịch thanh toán học phí thành công của phụ huynh và đối soát thanh toán từ JETPAY.

Bài viết này hữu ích chứ?