Thời gian để tôi nhận tiền từ JETPAY là bao lâu? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Thời gian để tôi nhận tiền từ JETPAY là bao lâu?

Thời gian để tôi nhận tiền từ JETPAY là bao lâu?

  • Thời gian phụ huynh/ khách hàng thanh toán học phí/ hóa đơn là ngày T
  • Thời gian tiền học phí/tiền mua hàng được chuyển về cổng thanh toán JETPAY là ngày T+1
  • Thời gian nhà trường/nhà hàng/cửa hàng/doanh nghiệp nhận được tiền thanh toán học phí/tiền thanh toán hóa đơn từ JETPAY là ngày T+2.

Như vậy, thông thường nhà trường/ nhà hàng/ cửa hàng/ doanh nghiệp sẽ nhận tiền từ JETPAY sau khoảng 2 ngày tính từ ngày phụ huynh/ khách hàng thực hiện thanh toán học phí/ thanh toán hóa đơn.

Ngoài ra, thời gian để nhà trường/ nhà hàng/ cửa hàng/ doanh nghiệp nhận tiền từ JETPAY còn phụ thuộc vào thỏa thuận hợp đồng với JETPAY.

Bài viết này hữu ích chứ?