Hướng dẫn tra cứu giao dịch – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tra cứu giao dịch

Hướng dẫn tra cứu giao dịch

Để tra cứu các giao dịch thanh toán học phí qua JETPAY, thực hiện như sau:

Bước 1:  Truy cập vào MEMAS – Phần mềm quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY/ chọn “Quản lý giao dịch”.

Xem Hướng dẫn đăng nhập trang MEMAS.

Tại phần “Ngày giao dịch”, chọn khoảng thời gian muốn xem giao dịch.

Lưu ý

  • Giao dịch thất bại là các giao dịch không thành công do một số nguyên nhân như: Phụ huynh nhập sai thông tin tài khoản, tài khoản không đủ số dư,…
  • Giao dịch hết hạn thanh toán/Hủy giao dịch: Là những trường hợp đã bấm “Thanh toán” nhưng sau đó không tiếp tục thanh toán
  • Chờ xử lý: Là những giao dịch phụ huynh đã thành công, JETPAY đã gạch nợ lên EMIS, nhưng đang gặp một số vấn đề, cần kiểm tra lại trước khi thanh toán cho nhà trường

Bước 2: Nhà trường có thể tìm kiếm giao dịch theo mã hoặc tên học sinh

Bài viết này hữu ích chứ?