Hướng dẫn nhà trường đăng nhập MEMAS – Trang quản lý của Merchant – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nhà trường đăng nhập MEMAS – Trang quản lý của Merchant

Hướng dẫn nhà trường đăng nhập MEMAS – Trang quản lý của Merchant

Đây là hướng dẫn dành cho nhà trường mới đăng nhập MEMAS lần đầu

TH1: Nhà trường mới đăng ký dịch vụ, đã nhận được mail thông báo tài khoản

  • Bước 1: Trường mở mail thông báo tài khoản mà JETPAY đã gửi và chọn Thiết lập tài khoản.
    (Nếu không tìm được mail thông báo tài khoản, xem TH2 bên dưới)
  • Bước 2: Màn hình hiển trị trang Thiết lập tài khoản, nhà trường đặt mật khẩu cho tài khoản và tiến hành Lưu mật khẩu.
  • Bước 3: Tiến hành Đăng nhập bằng tài khoản email và mật khẩu vừa đặt.

TH2: Nhà trường chưa truy cập mc.jetpay.vn lần nào nhưng không tìm được email cấp tài khoản

  • Bước 1: Nhà trường truy cập vào trang mc.jetpay.vn, nhập email đã đăng ký với JETPAY (Là mail của hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng hoặc email của kế toán mà đã đăng ký với JETPAY – có ghi trong hợp đồng)

Hệ thống ngay lập tức ghi nhận thông tin email và hiển thị thông báo Tài khoản chưa được thiết lập mật khẩu. Nhà trường click Nhấn vào đây để chuyển sang trang Kích hoạt tài khoản.

  • Bước 2: Hệ thống của JETPAY sẽ gửi mã OTP về email. Nhà trường kiểm tra email, nhập mã OTP và chọn Xác thực.
  • Bước 3: Nhà trường tiến hành đặt mật khẩu cho tài khoản sau đó chọn Lưu mật khẩu.

Bước 4: Tiến hành Đăng nhập bằng tài khoản email và mật khẩu vừa đặt.

Trường hợp quên mật khẩu, anh chị làm theo Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Bài viết này hữu ích chứ?