Tôi phải làm gì khi phụ huynh thông báo đã nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi phải làm gì khi phụ huynh thông báo đã nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ?

Tôi phải làm gì khi phụ huynh thông báo đã nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ?

Trong trường hợp phụ huynh thông báo đã nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ, nhà trường cần làm việc với phụ huynh để làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân khiến phụ huynh nộp tiền nhưng chưa được gạch nợ xem chi tiết tại đây.

  1. Nhà trường cần giải thích cho phụ huynh về việc chậm đường truyền, do vậy các giao dịch thanh toán cần thời gian để hoàn tất. Sau 12-24h, các giao dịch thanh toán của phụ huynh sẽ được xác nhận gạch nợ.
  2. Nhà trường cần kiểm tra các giao dịch của phụ huynh đã đúng thông tin hay chưa: Mã học sinh, mã định danh, tên trường học, khoản thu cần thanh toán, số tiền cần thanh toán,…Trong trường hợp thông tin thanh toán học phí bị sai, nhà trường cần liên hệ Nhân viên kinh doanh của JETPAY làm việc trực tiếp với nhà trường để được hỗ trợ xử lý.
  3. Trong trường hợp lỗi cổng thanh toán JETPAY, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ khắc phục sự cố ngay lập tức. Thời gian khắc phục sự cố sẽ không kéo dài quá 2 giờ. Ngay sau khi hoàn tất khắc phục sự cố, các giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện như bình thường, hệ thống sẽ tự động gạch nợ ngay sau đó. Nhà trường cần liên hệ Nhân viên kinh doanh làm việc trực tiếp với nhà trường để được hỗ trợ và giải đáp.

Bài viết này hữu ích chứ?