Hướng dẫn nhà trường thiết lập nhận mail thông báo giao dịch thành công – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nhà trường thiết lập nhận mail thông báo giao dịch thành công

Hướng dẫn nhà trường thiết lập nhận mail thông báo giao dịch thành công

Để bật/tắt tính năng “nhận mail thông báo mỗi khi có giao dịch thành công” anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào MEMAS – Phần mềm quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY.

Vào phần “Thiết lập” chọn “Thông tin đối soát” và bấm “Sửa”.

Bước 2: Tích hoặc bỏ tích chọn “Nhận mail thông báo giao dịch thành công” và bấm “Lưu”

Nếu tích chọn, mỗi khi có giao dịch thành công, JETPAY sẽ gửi mail thông báo đến “Email nhận thông tin đối soát” của đơn vị.

Bài viết này hữu ích chứ?