Hướng dẫn Merchant đối soát giao dịch với JETPAY – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn Merchant đối soát giao dịch với JETPAY

Hướng dẫn Merchant đối soát giao dịch với JETPAY

1. Quy trình đối soát giữa Merchant và JETPAY

1.1. Quy trình đối soát ngày giữa Merchant và JETPAY

* Merchant không phản hồi gì khác thì JETPAY hiểu là đã đồng ý với số liệu kỳ đối soát ngày T.

1.2. Quy trình đối soát tháng giữa Merchant và JETPAY

Quy trình đối soát tháng giữa Merchant và JETPAY tương tự quy trình đối soát ngày.

Merchant và JETPAY thực hiện đối soát các giao dịch của tháng M trước ngày mùng 2 của tháng M+1.

2. Hướng dẫn Merchant đối soát theo ngày và theo từng giao dịch

Bước 1: Truy cập vào MEMAS – Phần mềm quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY. Tại mục “Quản lý đối soát” chọn “Tổng hợp đối soát thanh toán”.

Xem Hướng dẫn đăng nhập trang MEMAS.

Bước 2: Kích đúp chuột vào dòng cần đối soát để xem danh sách giao dịch chi tiết

Bước 3: Chọn Xuất khẩu để tải về danh sách giao dịch bản excel

Bước 4: Merchant kiểm tra và thực hiện đối soát giao dịch với JETPAY

Sau khi đối soát thành công, đến hạn thanh toán như đã thống nhất trên hợp đồng, JETPAY sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhận tiền mà ĐVCNTT đã đăng ký với JETPAY
Ví dụ: Nếu hạn thanh toán trên hợp đồng là N+3 thì giao dịch sẽ được thanh toán vào ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày phát sinh, chẳng hạn
Ngày giao dịch: thứ 5, ngày 01/06
=> Ngày đối soát: thứ 6, ngày 02/06
=> Ngày thanh toán: thứ 3, ngày 06/06

Bài viết này hữu ích chứ?