Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Thẻ quốc tế – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Thẻ quốc tế

Hướng dẫn thanh toán học phí bằng Thẻ quốc tế

1. Tổng quan

Phụ huynh có thể thanh toán học phí dễ dàng bằng hình thức Thẻ quốc tế trên các kênh như website bill.jetpay.vn; ứng dụng SISAP Phụ huynh; website sisap.vn/pay.

Dưới đây là Hướng dẫn thanh toán học phí bằng hình thức Thẻ quốc tế trên website bill.jetpay.vn. Phụ huynh có thể thanh toán học phí bằng Thẻ quốc tế tương tự trên các kênh còn lại.

2. Nhận biết Thẻ quốc tế

Nhận biết Thẻ quốc tế: Trên thẻ sẽ có thêm logo của tổ chức phát hành thẻ, ví dụ như VISA, MasterCard,…). Thẻ có thể thanh toán/mua hàng tại các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Dưới đây là logo của một số tổ chức phát hành Thẻ quốc tế phổ biến.

3. Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng hình thức Thẻ quốc tế

Bước 1: Truy cập vào trang web https://bill.jetpay.vn và vào mục Học phí. Sau đó chọn Học phí JETPAY

Bước 1.1: Vào mục Học phí
Bước 1.2: Chọn Học phí JETPAY

Bước 2: Tra cứu thông tin học phí theo Mã học sinh/Số điện thoại phụ huynh hoặc Tra cứu theo thông tin học sinh.

Bước 2.1: Chọn hình thức tra cứu thông tin học phí
Bước 2.2: Nhập thông tin Mã học sinh/Số điện thoại. Sau đó Tra cứu để lấy thông tin học phí.

Bước 3: Kiểm tra thông tin học sinh và chọn đợt thu muốn thanh toán

Bước 4: Chọn hình thức thanh toán là Thẻ quốc tế và thực hiện Thanh toán.

Bước 4.1: Thay đổi để chọn hình thức thanh toán
Bước 4.2: Chọn hình thức Thẻ quốc tế
Bước 4.3: Tiến hành Thanh toán

Bước 5: Nhập thông tin Số thẻ, Họ và tên trên thẻ, Ngày hết hạn và Mã CVC/CVV. Sau đó chọn Quốc gia là Việt Nam và tiến hành Thanh toán.

Bước 6: Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn, Submit và hoàn tất thanh toán học phí.

Như vậy phụ huynh đã thanh toán học phí thành công bằng hình thức Thẻ quốc tế.

Bước 6.1: Nhập mã OTPSubmit để xác nhận
Bước 6.2: Thanh toán học phí thành công

Bài viết này hữu ích chứ?