Tôi thanh toán sai số tiền học phí cần thanh toán thì phải làm sao? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi thanh toán sai số tiền học phí cần thanh toán thì phải làm sao?

Tôi thanh toán sai số tiền học phí cần thanh toán thì phải làm sao?

Đối với các dịch vụ thanh toán học phí thông qua cổng thanh toán JETPAY, các khoản học phí cần thanh toán đều được đối soát với nhà trường, ngân hàng và JETPAY trước khi phụ huynh thực hiện thao tác thanh toán.

Do vậy, đối với các hình thức thanh toán học phí yêu cầu nhập số tiền học phí cần thanh toán như hình thức chuyển khoản, hình thức nộp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng; nếu phụ huynh nhập sai số tiền học phí cần thanh toán, trang thanh toán sẽ tự động thông báo hành động thanh toán thực hiện thất bại và yêu cầu phụ huynh kiểm tra lại. Phụ huynh không thể thực hiện thanh toán học phí nếu nhập sai số tiền học phí cần thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?