Thông tin cấu hình – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Nhà phát triển
  3. Thông tin cấu hình

Thông tin cấu hình

JETPAY cung cấp cho ĐVCNTT hai môi trường để tích hợp:

  • TEST: Sử dụng trong quá trình tích hợp: xây dựng tính năng, kiểm thử, debug.
  • PRODUCTION: Sử dụng để triển khai cho khách hàng.
STTTham sốGiá trị môi trường TESTGiá trị môi trường PRODUCTION
1MerchantCodeMã định danh ĐVCNTT được cấp sau khi KYC xong
2ClientIdĐịnh danh client kết nối
3ClientSecretĐịnh danh client kết nối
4Domain PaymentDomain luồng thanh toán thẻ
5Domain QRCodeDomain luồng QRCode, Ví điện tử, Mobile Money
6Domain TransferDomain luồng Chuyển khoản
7Domain AuthenDomain xác thực client tích hợp
Thông tin cấu hình

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan