Luồng kỹ thuật (API) – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Nhà phát triển
  3. Luồng kỹ thuật (API)

Luồng kỹ thuật (API)

1. Danh sách các luồng kỹ thuật và các các API chi tiết

2. Các luồng kỹ thuật đáp ứng các luồng nghiệp vụ

2.1. Luồng thanh toán thẻ (Thẻ nội địa, thẻ quốc tế)

2.2. Luồng thanh toán bằng Mã QR, ví điện tử, mobile money (Mã QR, Ví điện tử MoMo, Ví điện tử Zalo, Viettel Money)

2.3. Luồng thanh toán bằng hình thức Chuyển khoản

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan