Luồng nghiệp vụ – HELP JETPAY

Luồng nghiệp vụ

1. Thanh toán bằng Thẻ nội địa

2. Thanh toán bằng Thẻ quốc tế

3. Thanh toán bằng Mã QR

4. Thanh toán bằng Ví điện tử MoMo

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

– AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang ví điện tử MoMo

– QRCode: Sử dụng ví điện tử MoMo để quét mã QR

5. Thanh toán bằng tài khoản Viettel Money

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

– AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang app Viettel Money

– QRCode: Sử dụng app Viettel Money để quét mã QR

6. Thanh toán bằng Ví điện tử ZaloPay

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

– AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang ví điện tử ZaloPay

– QRCode: Sử dụng ví điện tử ZaloPay để quét mã QR

7. Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

– Chuyển khoản: Nhập số tài khoản, số tiền để thực hiện chuyển khoản

– QRCode: Sử dụng Mobile Banking của 34 ngân hàng để quét mã QR để chuyển khoản

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan